skip to Main Content

Què és l’Espai Nou?

L’Espai Nou té com a objectiu específic crear un espai de convivència, que ha de tenir un caràcter integrador i dinamitzador pel col·lectiu de la gent gran de Begues, sent així marc de referència per a les actuacions dirigides a les persones que en formen part, per aconseguir viure en plenitud i amb la màxima autonomia l’etapa evolutiva de la vellesa.

Línies d’actuació:

  • Punt de trobada, d’assessorament, i consulta de serveis i activitats per a la gent gran.
  • Desenvolupament d’activitats de dinamització social i cultural, de promoció d’hàbits saludables i de benestar social, de formació permanent, i de lleure.
  • Acolliment de les iniciatives individuals i col·lectives de la gent gran. Afavoriment i potenciació de l’intercanvi generacional.
  • Foment de pràctiques solidàries, de voluntariat i bon veïnatge.

Accés al servei:

Poden fer ús de l’Espai Nou, els seus serveis, instal·lacions i activitats, totes les persones que disposin del Carnet de persona usuària. El poden obtener totes les persones empadronades a Begues i que siguin:

  • Majors de 60 anys.
  • Majors de 52 anys que estiguin jubilades (ja siguin aturades de llarga durada o pensionistes) o amb certificat de discapacitat.
  • Els/les cònjuges de les persones que compleixin algún d’aquests requisits anteriors.

El Carnet tindrà una vigència de cinc anys. Passat aquest temps, caldrà renovar-lo.

Instal·lacions:

L’Espai Nou té la seu al Centre Cívic El Roure, on disposa d’una sala polivalent de 85,51 m2. A la sala s’hi poden trobar diferents ambients, com ara espai de lectura, espai de jocs, espai de tallers,…, i també, disposa de quatre ordinadors destinats a l’autoconsulta o a la formació en tecnologies. La funcionalitat d’aquesta sala va més enllà, ja que gràcies al seu mobiliari de lliure distribució, permet una gran variabilitat de situacions depenent de les activitats que s’hi vulguin realitzar.

Back To Top