skip to Main Content
Tramita el teu Carnet de l'Espai Nou

Sol·licita el teu carnet i comença a gaudir de tots els avantatges de ser persona usuària de l’Espai Nou de Begues.

Omple el següent formulari i podràs tramitar el teu carnet sense moure’t de casa. Llegeix detingudament tots els camps que es demanen.

Si tens cap dubte o necessites acompanyament per a omplir el formulari, contacta per telèfon amb l’Espai Nou i et donarem un cop de mà.

Números i lletra tot junt, sense espais.

AUTORITZACIÓ DE DRETS D'IMATGE:

L’Ajuntament de Begues disposa de diferents canals de comunicació on s’informa i es fa difusió de les activitats i serveis de l’Espai Nou. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l’Espai Nou us demana el consentiment per a poder publicar fotografies i/o vídeos en qualsevol dels canals i/o mitjans de comunicació de l'Ajuntament de Begues (web, xarxes socials, butlletí municipal,...) on apareguin les persones usuàries del servei i que hi siguin clarament identificables.
Números i lletra tot junt, sense espais

AUTORITZO:

  • - Que la meva imatge, pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats i serveis organitzades per l’Espai Nou i publicades en mitjans de difusió públics.


  • - Que el material elaborat pugui ser publicat en blocs i altres espais de comunicació pública.


INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Responsable: Ajuntament de Begues Finalitat: Tramitar la sol·licitud d'alta al Carnet del Servei d'àpats de l'Espai Nou, i incorporar les dades a la base de dades de persones usuàries del servei.
Legitimació: El teu consentiment a fer ús d'aquestes dades amb la finalitat enunciada.
Destinació: Les teves dades s'incorporaran als fitxers corresponents de l'Ajuntament de Begues.
Drets: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició i a retirar el consentiment, si s’escau.
Back To Top