skip to Main Content
Servei de Podologia

L’Ajuntament de Begues posa a disposició de la gent gran de Begues el Servei de Podologia, adreçat a aquelles persones que necessitin d’unes cures bàsiques per a la bona salut dels peus.

I és que els peus són una part important del nostre cos que prenen major importància a mesura que ens fem grans. La dificultat d’arribar un mateix als seus peus pot comportar una higiene diària incorrecta dels mateixos.

El servei consisteix en un tractament bàsic de quiropòdia realitzat per un/a professional de la podologia.

CONDICIONS DEL SERVEI

Per utilitzar el Servei de Podologia de l’Ajuntament de Begues cal disposar del Carnet de persona usuària de l’Espai Nou. En cas de no tenir-lo s’haurà de sol·licitar a l’Espai Nou els dijous de 9.30 a 13.00h, o bé tramitar-lo directament des d’aquest web.

El servei és presta al Centre d’Atenció Primària Pou Torre, al carrer de Ferran Muñoz, 2-8 de Begues.

Inclou tallat i llimat d’ungles, eliminació de calls i durícies, hidratació del peu i realització d’ortosis de silicona. Inclou un màxim de 5 sessions a l’any (excepte en casos de prescripció facultativa, fet pel qual podran augmentar el nombre de sessions).

En cas de demanda d’altres serveis no inclosos, seran derivats per la persona encarregada al servei corresponent.

Condicions

RESERVES I CANCEL·LACIONS

Les reserves d’hores es poden fer en aquesta mateixa pàgina, a través del formulari que trobareu a continuació.

Les anul·lacions de visita s’hauran de notificar per telèfon a l’Espai Nou, amb una antelació mínima de 24 hores. En el supòsit de no realitzar l’avís d’anul·lació, no es retornaran els diners ni es canviarà per cap altre dia, excepte en casos d’urgències justificades que es valoraran individualment.

Horari

HORARI

Tots els dimecres, de 9.00 a 13.00h (excepte festius i mes de juliol)

Preu

PREU

El preu del servei és de 12 euros per sessió, que s’abonen en el moment de fer la reserva, mitjançant targeta bancària.

Reserva hora

Servei de PodologiaTots els dimecres, de 9.00 a 13.00h (excepte festius)Durant l'any en curs (2021)

Back To Top